• Info o Providente
 • O spoločnosti
 • Pôžička Provident
 • Pomáhame
 • Obchodný zástupca
 • Obsah práce OZ
 • Výhody spolupráce s nami
 • Vzdelávanie a rozvoj
 • Začnite jednoducho
 • Vyhoveli sme prísnym kritériám Národnej banky Slovenska a naša licencia je „známkou kvality“. Rozšírte rady našich obchodných zástupcov a staňte sa súčasťou úspešného tímu aj VY!

  oz@provident.sk 0850 111 965

  Podnikajte s nami ako obchodný zástupca, pretože MY vám garantujeme:

  • Pravidelné provízie a k tomu motivujúce akcie prebiehajúce celoročne
  • Týždenné vyplácanie provízií na účet
  • Podpora od začiatku spolupráce s profesionálnym tímom ZADARMO
  • Nepožadujeme živnostenský list (stačí IČO) a výpis z registra trestov
  • MY vás zaregistrujeme do Národnej banky Slovenska ZADARMO
  • Činnosť v mieste, kde sa obvykle pohybujete a ktoré dobre poznáte

   
  Rola obchodného zástupcu:

  • Podniká: Organizuje svoju „agentúru“ – sleduje potreby svojich zákazníkov a snaží sa ich uspokojiť, rozvíja svoje vlastné podnikania
  • Uzatvára zmluvy s novými aj aktívnymi zákazníkmi
  • Pravidelne vyberá splátky v domácnostiach u všetkých zákazníkov, ktorí si zvolili výberovú službu
  • Opakovane navštevuje nezastihnutých zákazníkov
  • Spisuje dokumentáciu u zákazníkov
  • Prehlbuje dobré vzťahy so zákazníkmi
  • Venuje sa marketingovým aktivitám